Przycinanie drzew i prace na wysokościach - kiedy warto wynająć podnośnik?

ny mieć wystarczający wymiar, aby zapewnić, że dana osoba nie będzie mogła przez nie spaść. Wobec braku jakichko

Przycinanie drzew i prace na wysokościach - kiedy warto wynająć podnośnik? podnośniki koszowe Zabrze

Prace na wysokościach mogą okazać się

W przypadku prac niezwiązanych z budową nie ma nakazowych wymiarów. Jednakże poręcze, stopki, bariery i inne zbiorowe środki ochrony powinny mieć wystarczający wymiar, aby zapewnić, że dana osoba nie będzie mogła przez nie spaść.

Wobec braku jakichko