Outsourcing bhp

BHP w przepisach prawnych

Outsourcing bhp W każdym przedsiębiorstwie zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą odpowiednio spełniać swoje obowiązki względem siebie.
Wszelkie przepisy dotyczące pracy i obowiązków pracowników oraz pracodawców są zawarte w tak zwanym Kodeksie pracy.
Jednymi z przepisów zawartych w kodeksie są te, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy.
.

Widok do druku:

Outsourcing bhp